Alle informatie op onze site, inclusief teksten, illustraties enz., is het exclusieve eigendom van Van Lathem Galmart of de licentienemers en is beschermd door het internationale copyright en door andere intellectuele eigendomsrechten. Onder voorbehoud van alle niet uitdrukkelijk verleende rechten.

Alle contactgegevens die wij binnenkrijgen, worden door ons verwerkt. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met onze bepalingen en voorwaarden, onverminderd contractuele of gerechtelijke maatregelen die Van Lathem Galmart eventueel kan treffen. Elk geschil m.b.t. de interpretatie of uitvoering van de contractuele bepalingen vermeld in dit document zal voorgelegd worden aan de exclusieve competentie van de Belgische rechtbanken onder toepassing van het Belgisch recht.

Disclaimer

De informatie op deze site wordt u ter informatieve titel verstrekt en kan Van Lathem Galmart op generlei wijze binden. Deze site werd door Van Lathem Galmart met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site.

Van Lathem Galmart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. Van Lathem Galmart biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet.

Van Lathem Galmart behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie. Niets van deze site mag worden overgenomen zonder toestemming van Van Lathem Galmart.