VLG containers

Het tijdig plaatsen en afvoeren van afvalcontainers is een vereiste voor een vlotte uitvoering van uw projecten. Containerverhuur is dan ook een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van Van Lathem Galmart, u bereikt onze dienst telefonisch via 02 359 04 03.

Om efficiënter te transporteren en bijgevolg de impact op het milieu te beperken, bieden wij een ruim aanbod afzetcontainers in verschillende groottes, die perfect in mekaar passen. Samen met de geschikte vrachtwagen, al dan niet met hydraulische kraan, beschikt u over een gepaste oplossing voor elke klus.

Opmerkingen

Het containertype is verschillend van de reële waterinhoud ervan. Zie onderstaande tabel.

Naargelang de graad van vervuiling (enkel voor containers met gemengd bouwafval) zal er een supplement aangerekend worden indien deze haar gewichtsklasse overschrijdt. Zie onderstaande tabel. De klant verbindt er zich toe deze supplementen te aanvaarden indien van toepassing.

De effectieve inhoud van een container wordt bepaald door onze verantwoordelijken van het recyclagecentrum bij het leegmaken van deze ontainer. Bij ernstige afwijkingen zal er een foto genomen worden van de effectieve inhoud en wordt de vooraf afgesproken prijs aangepast. De klant verbindt er zich toe de eventueel extra vergoedingen die voortvloeien uit deze afwijkingen te voldoen.

Het gewicht van de inhoud van de container wordt bepaald bij aankomst van de container op onze geijkte weegbrug.

M³ container  

Afvalcode
171

Afvalcode
172

Afvalcode
173

Afvalcode
174

  % restafval 10 <X <25 % 25 <X ≤50 % 50 <X ≤75 % 75 % ≤ X
  Waterinhoud Max gewicht Max gewicht Max gewicht Max gewicht
8 m³ 7000 liter   4.5 ton 2.6 ton 1.8 ton
10 m³ 8000 liter   5.5 ton 3.2 ton 2.3 ton
12 m³ 10000 liter   6.5 ton 3.8 ton 2.7 ton
18 m³ 15000 liter   9.5 ton 5.5 ton 4.0 ton